Arbejdsflow

I gensidig tillid og samarbejde drøfter og aftaler vi, hvordan samarbejdet skal struktureres. Vi har altid fokus på dine forventninger og sigter mod at være lette at arbejde sammen med.

 

Som din partner, tilbyder Nordic Stainless

 

Omkostningsanalyse

01

Identificering af besparelsespotentialet gennem analyse af købsmønster, årlig mængde og omkostningsstruktur.

Afstemning af krav

02

Definition af kvalitetsniveau, kvalitetsmålinger, emballagemateriale, levering og fragtbetingelser.

Udførelse af indkøb

03

Leverandørvalg, produktprøver, ordreplacering, produktion, shipping, toldbehandling, levering.

Leverandørhåndtering

04

Opfølgning på leverancen, løbende forbedringer.

 

Besparelser gennem partnerskab